Avieri del 72° Gruppo I.T.  - V.A.M. - M-O

Vam Luigi Maccacaro   1984  
Vam 122 7°/82 Stefano Maccaferri   1982  
Vam 130 4°/83 Paolo Maccaferri   1984  
Vam   Macchi   1968  
Vam Marco Macchiavelli   1992 1993
Vam 244   Maculan   1993 1994
Vam 42 Giovanni Maculan   1968 1969
Vam P. Gaetano Maderna   1969 1970
Vam 80° C/So Valentino Madini   1977 1978
Vam   Madoglio   1974  
Vam   Maestri   1974  
Vam   Maestri   1990  
Vam   Mafezzoni   1972  
Vam Giorgio Mafezzoni   1974 1975
Vam 163 3°/86 Luca Maffeis   1986 1987
Vam 180  9°/87 Paolo Maffezzoli   1988  
Vam F Maffezzoni   1986  
Vam 10°/85 Pietro Maffezzoni   1986  
Vam 118 3°/82 Adriano Francesco Maffi   1982  
Vam Francesco Maffoni   1972 1973
Vam 240 Mirko Magagnotti   1993 1994
Vam   Magalini   1990  
Vam Maurizio Magenes   1977 1978
Vam Mauro Maggi   1977 1978
Vam 117  2°/82 Attilio Maggi   1982  
Vam 163 3°/86 Dario Maggini   1986 1987
Vam Carlo Maggiolini   2000  
Vam 179 8°/87 Roberto Maggiori   1988  
Vam   Maggiotto   1989 1990
Vam Gino Magnabosco   1968  
Vam   Magnabosco   1992  
Vam Loris Magnaghi   1997  
Vam 112 8°/81 Giacomo Magnani   1981 1982
Vam Filippo Magosso   1997  
Vam 65 Claudio Magri   1974 1975
Vam 39 Luigi Maiel   1968  
Vam 146 Stefano Maieli   1984  
Vam Cosimo Maierŕ   1974 1975
Vam   Mainardi   1986 1987
Vam   Mainardi   1994  
Vam Domenico Maiolo   1974 1975
Vam   Mair   1993  
Vam   Malacarne   1984  
Vam   Malagnini   1968  
Vam   Malagoli   1974  
Vam 252   Malagoli   1994  
Vam 51 Eie Paolo Malamacci   1971  
Vam Franco Malaspina   1969 1970
Vam   Malavasi   1969 1970
Vam Guido Malavasi   1976 1977
Vam   Malavasi   1984  
Vam   Malavasi   1992 1993
Vam 117  2°/82 Archinto Malavasi   1982  
Vam 86° C.So Maurizio Malerba   1978 1979
Vam 12°/83 Roberto Malesani   1984  
Vam Ivo Malfatti   1973  
Vam 81° C/So Domenico Malinverno   1977 1978
Vam   Malizia   1989  
Vam P Manara   1990  
Vam 81° C/So Emanuele Manara   1977 1978
Vam 231 Roberto Mancini   1992 1993
Vam Luigi Mandarino   2000  
Vam Daniele Mandelli   1971 1972
Vam Gerardo Mandiello   2000  
Vam   Mandricardi   1993 1994
Vam 40 Alessandro Manenti   1968 1969
Vam   Manera   1982  
Vam   Manferdini   1984  
Vam   Manfrč   1970  
Vam   Manfredi   1993 1994
Vam G.Battista Manfredini   1971 1972
Vam   Manfredini   1972 1973
Vam 122 7°/82 Marco Manfredini   1982  
Vam   Manfrinati   1984 1985
Vam   Maniacco   1992 1993
Vam 72° C/O Maurizio Mannini   1976  
Vam Franco Mannoni   1969 1970
Vam Giuseppe Mantelli   2001  
Vam Mirko Mantovan   1994  
Vam 65 Rino Mantovan   1974 1975
Vam Vittorio Mantovani   1978  
Vam M. Mantovani   1980  
Vam   Mantovani   1989 1990
Vam 136 10°/83 Marco Mantovani   1984  
Vam 39 Enzo Mantovani   1968  
Vam 88° C.So Vincenzo Mantovani   1979  
Vam 96  3°/80 Franco Mantovani   1980  
Vam 143  6°/84 Mauro Manucci   1984  
Vam   Manzati   1994  
Vam Giovanni Manzato   1976  
Vam Ruggero Manzi   1973  
Vam   Manzini   1989  
Vam   Manzo   1978  
Vam 72° C/So Bernardino Manzo   1976  
Vam Roberto Manzoni   1974 1975
Vam G.Franco Manzoni   1982  
Vam   Manzoni   1992  
Vam 81° C/So Natale Manzotti   1977 1978
Vam   Maoli   1992  
Vam 132 6°/83 Attilio Mara   1983 1984
Vam   Maragna   1993 1994
Vam Raffaele Maragň   1972 1973
Vam 27 Giuseppe Marangoni   1964 1965
Vam 88° C.So Daniele Marangoni   1979 1980
Vam Antonio Marasco   1972 1973
Vam Mauro Marcantoni   1994  
Vam 222 Marco Marcato   1992  
Vam 87° C.So Daniele Marcazzan   1978 1979
Vam 180  9°/87 Mauro Marcelli Tanzi   1988  
Vam Giuseppe Marchese   1976  
Vam 43 Salvatore Marchese   1968 1969
Vam Fabio Marchesi   1971 1972
Vam   Marchesi   1992  
Vam Luca Marchesin   1998  
Vam 39 Arcangelo Marchesin   1968  
Vam Paolo Marchetti   1969  
Vam   Marchetti   1970  
Vam   Marchetti   1977  
Vam Uber Marchetti   1993  
Vam Matteo Marchetti   1997  
Vam 179 8°/87 Roberto Marchetti   1988  
Vam 91 Luciano Marchetti   1979 1980
Vam   Marchetto   1990  
Vam   Marchetto   1994  
Vam   Marchi   1993  
Vam 37° Enzo Marchi   1968  
Vam Bar Maurizio Marchi   1971  
Vam 114 11°/81 Massimo Marchini   1981 1982
Vam   Marchioli   1988  
Vam   Marchioni   1990  
Vam Enzo Marchioretti   1974 1975
Vam 142 5°/84 Roberto Marchiotto   1984  
Vam 69 Tarcisio Marcolini   1975 1976
Vam   Marcon   1994  
Vam 196 3°/89 Davide Marconcini   1989 1990
Vam 6°/89 P.Luigi Marconcini   1989  
Vam   Marconi   1984  
Vam Luca Marconi   2000  
Vam 120 5°/82 Fausto Marconi   1982  
Vam 40 Enzo Marcozzi   1968 1969
Vam   Margarisi Margarise 1989  
Vam D Mari   1984  
Vam   Mari   1992  
Vam 116  1°/82 Emilio Mariani   1982  
Vam 124 Roberto Mariani   1982  
Vam 163 3°/86 Massimo Mariani   1986  
Vam Francesco Mariano   1993  
Vam 12°/83 Mauro Marin   1984  
Vam 91 Vicente Marinaro   1979 1980
Vam   Marinelli   1971  
Vam 130 4°/83 Stefano Marinelli   1984  
Vam Dario Marini   1982  
Vam   Marini   1992  
Vam 113  9°/81 Francesco Marini   1981 1982
Vam 182 11°/87 Robertino Marini   1988  
Vam Domenico Marino   2001  
Vam Ivan Marino   2002  
Vam 141 4°/84 Gaetano Marino   1984  
Vam D. Mariotti   1969  
Vam Efrem Mariotti 1 Av 1970  
Vam Mario Mariotti   1977  
Vam   Mariotti   1990  
Vam   Mariotti   1993  
Vam 9°/85 Massimo Mariotti   1986  
Vam 91 Giuliano Mariotti   1979 1980
Vam Angelo Marletta   1974 1975
Vam   Marletta   1993  
Vam   Marletta   1994  
Vam 137 11°/83 Marco Marmaglio   1984  
Vam   Marmiroli   1993  
Vam 142 5°/84 Carlo Marmonti   1984  
Vam 192 11°/81 Graziano Marocchio   1988 1989
Vam 188 Francesco Marola   1988 1989
Vam   143 6°/84 Salvatore Marongiu   1984 1985
Vam   Marpicati   1990  
Vam Francesco Marsala   1999  
Vam 80° C/So Vincenzo Martani   1977 1978
Vam   Martelli   1992 1993
Vam 75° C/So Floriano Martelli   1976 1977
Vam   Martellini   1992  
Vam   Martignoni   1980  
Vam 51 Dante Martignoni   1971  
Vam 116  1°/82 Damiano Martillotti   1982  
Vam Renato Martinelli   1973 1974
Vam   Martinelli   1984  
Vam   Martinelli   1993  
Vam 113   9°/81 Stefano Martinelli   1981 1982
Vam 161° C.So Andrea Martinelli   1986  
Vam   Martines   1992  
Vam   Martini   1977  
Vam Roberto Martini   1982  
Vam 79 Romano Martino   1997  
Vam 80° C/So Filippo Martino   1977 1978
Vam Emanuele Martinuzzi   2001  
Vam Rocco Martusciello   1973  
Vam   Marzari   1971 1972
Vam 38° Roberto Marzi   1968  
Vam Ignazio Marzo   1978  
Vam 130 4°/83 Marco Marzola   1984  
Vam Mauro Mascanzoni   1988  
Vam Stefano Maschi   1995  
Vam 6°/89 Roberto Maschio   1989 1990
Vam   Masciopinto   1976  
Vam 80° C/So Gabriele Maselli   1977 1978
Vam 79 G. Carlo Masera   1977 1978
Vam 142 5°/84 Luca Maseroli   1984  
Vam 113  9°/81 Marco Masetti   1981 1982
Vam   Masi   1969  
Vam 72° C/So Fabrizio Masi   1976  
Vam   Masieri   1969 1970
Vam Mario Masiero   1970  
Vam   Masini   1971  
Vam 132 6°/83 Massimiliano Masini   1983 1984
Vam Mario Mason   1972 1973
Vam   Masotti   1971  
Vam 184 2°/88 Renzo Masotto   1988 1989
Vam 183 1°/88 Marco Maspes   1988  
Vam 120 5°/82 Giuseppe Massagrande   1982  
Vam 43 Pier Giovanni Massaia   1968 1969
Vam 122 7°/82 Mauro Massari   1982  
Vam 37° Silvio Massaro   1968 1969
Vam Pietro Massetti   1972 1973
Vam 4°/89 Paolo Massignani   1989 1990
Vam   Massimiliani   1979  
Vam   Massimoni   1986  
Vam   Massini   1968  
Vam   Mastella   1982  
Vam Giovanni Mastrangelo   1972 1973
Vam Rosario Matarazzo   1999  
Vam Pasquale Matarozzi   2002  
Vam   Matrella   1968  
Vam Giuseppe Mattavelli   1970 1971
Vam   Matteoni   1994  
Vam 136 10°/83 Claudio Mattesco   1984  
Vam   Mattioli   1984  
Vam   Mattioli   1992  
Vam 117  2°/82 Paolo Mattioli   1982  
Vam 190 8°/88 Alessandro Mattioli   1988 1989
Vam 38° Walter Mattioli   1968  
Vam 185 3°/88 Fabrizio Mattivi   1988 1989
Vam 37° Giovanni Mauramati   1968  
Vam Michele Maurelli   2001  
Vam Carlo Alberto Mauro   2000  
Vam   Mauroner   1986 1987
Vam Franco Mausoli   1982  
Vam   Mautone   1969 1970
Vam   Mazza   1992 1993
Vam 165 Mario Mazza   1986 1987
Vam179  8°/87 Cosimo Mazzaferro   1988  
Vam 181 11°/81 Michele Mazzalai   1988  
Vam Paolo Mazzanti   1978 1979
Vam Angelo Mazzarini   1969 1970
Vam Vincenzo Mazzarini   1977  
Vam Adriano Mazzarini   1980  
Vam   Mazzarini   1993  
Vam 122 7°/82 Andrea Mazzarini   1982  
Vam   Mazzetto   1971  
Vam   Mazzi   1969 1970
Vam Paolo Mazzi   1977  
Vam   Mazzi   1993  
Vam 109 5°/81 Claudio Mazzi   1981 1982
Vam 92 Giorgio Mazzi   1979 1980
Vam 44° Aldo Mazzola   1969 1970
Vam 91   Mazzola   1979 1980
Vam   Mazzoleni   1992 1993
Vam Mauro Mazzoleni   1999  
Vam Andrea Mazzoli   1978  
Vam 72° C/So Luigi Mazzoli   1976  
Vam 79 Andrea Mazzoli   1977  
Vam 141 4°/84 Mauro Mazzon   1984  
Vam Antonio Mazzoni   1969 1970
Vam Doriano Mazzoni   1977  
Vam   Mazzoni   1993  
Vam 145 Fabiano Mazzoni   1984 1985
Vam 91 Giovanni Mazzoni   1979 1980
Vam 91 Stefano Mazzoni   1979 1980
Vam   Mazzotti   1980  
Vam 112 8°/81 Silvano Mazzotti   1981 1982
Vam 142 5°/84 Annunziato Mazzu'   1984  
Vam Sergio Mazzucchi   1977 1978
Vam 181 11°/81 Bruno Mazzucco   1988  
Vam   Mecca   1978  
Vam 43 Lamberto Medici   1968 1969
Vam Mirko Meggiolaro   1994  
Vam 196 3°/89 Danilo Meggiorini   1989 1990
Vam Simone Mei   2002  
Vam   Mele   1990  
Vam   Melegatti   1990  
Vam 95  2°/80 Carlo Melis   1980  
Vam   Mella   1973 1974
Vam   Mella   1986  
Vam 107 3°/81 Giordano Mellon   1981 1982
Vam Daniele Melloni   1982  
Vam 32 Bruno Meloncelli   1965 1967
Vam Francesco Meloni   1973  
Vam   Melotto Ivan   1999  
Vam   Melzi   1973 1974
Vam Luigi Membrino   1974 1975
Vam 170 Stefano Menabň   1987  
Vam 185 3°/88 Roberto Menabue   1988 1989
Vam   Menarbin   1986 1987
Vam   Menduni   1971  
Vam   Menegazzi   1992  
Vam 188  6°/88 Graziano Meneghello   1988 1989
Vam 38° Giancarlo Meneghinello   1968  
Vam   Menegolo   1989 1990
Vam 234 Marco Menegolo   1992 1993
Vam   Menegotti   1989 1990
Vam   Menegozzo   1968  
Vam 96  3°/80 Raffaello Meneguzzi   1980  
Vam   Mengalli   1990  
Vam 89° C.So Marco Menghini   1979 1980
Vam Marco Meni   1999  
Vam   Menichetti   1991 1992
Vam 187 5°/88 Marco Menin   1988  
Vam 191 9°/88 Alberto Menini   1989  
Vam Giorgio Mennillo   1999  
Vam Massimo Menozzi   1984  
Vam 110 6°/81 Secondo Menozzi   1981 1982
Vam Adriano Meraviglia   1974 1975
Vam 58° Corso Aldo Mercandelli   1972 1973
Vam Ronny Mercuri   2001  
Vam 43 Adelio Meregalli   1968 1969
Vam 143  6°/84 Ugo Merello   1984  
Vam 111 7°/81 Mauro Merguicci   1981 1982
Vam 142 5°/84 Claudio Merigo   1984  
Vam   Merizzi   1990  
Vam 180  9°/87 Roberto Merli   1988  
Vam 27 Adriano Merlin   1964 1965
Vam 38° Valeriano Merlin   1968  
Vam 120 5°/82 Matteo Merlini   1982  
Vam 136 10°/83 P.Mario Merlini   1984  
Vam 90° C.So Marco Merlini   1979 1980
Vam 142 5°/84 Claudio Merlo   1984  
Vam 107 3°/81 Franco Merlotti   1981 1982
Vam Tiziano Meschieri   1979  
Vam 181 11°/81 Enrico Messaggio   1988  
Vam 111 7°/81 Marino Messetti   1981 1982
Vam 196 3°/89 Luca Messetti   1989 1990
Vam 123   Messori   1982  
Vam 84° C/So Lorenzo Mestriner   1978 1979
Vam 181 11°/81 Giovanni Mezzadri   1988  
Vam 142 5°/84 Daniele Mezzenzana   1984  
Vam 83 Stefano Miani   1978  
Vam Francesco Micari   1997  
Vam 141 4°/84 Livio Micheletti   1984  
Vam 36 Enzo Micheletti   1967 1968
Vam 58° Corso Francesco Micheletti   1972 1973
Vam 80° C/So Antonio Michelini   1977 1978
Vam Renzo Migani   1972 1973
Vam 164 4°/86 Ermes Migliavacca   1986  
Vam   Miglioranzi   1989  
Vam   Migliorati   1972  
Vam Giacomo Migliorati   1974 1975
Vam   Migliorini   1978  
Vam 113  9°/81 Bernardino Mignolli   1981 1982
Vam 188  6°/88 Daniele Milanese   1988 1989
Vam 136 10°/83 Antonio Milani   1984  
Vam 40 Maurizio  Milani   1968  
Vam 95  2°/80 Natalino Milani   1980  
Vam Fabio Milite   1997 1998
Vam 181 11°/81 Massimo Millanta   1988  
Vam   Milli   1989 1990
Vam 83   Milo   1978  
Vam Carlo Mingarelli   1972 1973
Vam 90 Alberto Minghini   1979 1980
Vam   Minotti   1990  
Vam   Miorelli   1991 1992
Vam 117  2°/82 Gerardo Miotello   1982  
Vam 164 4°/86 Carmelo Mirabella   1986  
Vam 80° C/So Daniele Miramonti   1977 1978
Vam Patrizio Miranda   1997 1998
Vam 43 Luigi Miranda   1968 1969
Vam   Mirandola   1986 1987
Vam   Mirandola   1994  
Vam 137 11°/83 Silvio Mario Mirani   1984  
Vam   Mirelli   1971 1972
Vam 252   Mizzon   1994  
Vam Mario Mobilio   1975  
Vam   Modč   1969 1970
Vam   Modč   1977  
Vam   Modč   1993  
Vam 90 Ettore Modč   1979 1980
Vam   Modena   1988 1989
Vam 96  3°/80 Roberto Modenese   1980  
Vam   Modenesi   1979  
Vam   Modenini   1984  
Vam   Moiana   1993  
Vam Paolo Moiana   2001  
Vam   Moioli   1988  
Vam   Molesini   1990  
Vam Emiliano Molesti   1993 1994
Vam 76 Maurizio Molinarelli   1976 1977
Vam   Molinari   1990  
Vam 107 3°/81 Alberto Molinari   1981 1982
Vam 188 6°/88 Mauro Molinari   1988 1989
Vam 37° Alberto Molinari   1968  
Vam 89° C.So G.Luigi Molinari   1979 1980
Vam 37° Rinaldo Mollica   1968  
Vam 87° C.So G. Battista Mombelli   1978 1979
Vam 142 5°/84 Roberto Mometti   1984  
Vam 136 10°/83 Antonio Mometto   1984  
Vam Enrico Monaco   1971  
Vam 79 Tonino Monacň No 1977 1978
Vam Alessandro Moncini   1994  
Vam 179 8°/87 Marco Mondini   1988  
Vam Franco Monfardini   1969 1970
Vam Claudio Monfardini   1977  
Vam   Monfardini   1988  
Vam   Monfardini   1993  
Vam 136 10°/83 Enrico Monfardini   1984  
Vam 93 Massimo Monfardini   1980  
Vam   Montagna   1969 1970
Vam   Montagna   1993  
Vam  Paolo Montagna   1977  
Vam 188 Paolo Montagna   1988 1989
Vam 93 Igino Montagna   1980  
Vam Pasquale Montalto   1973  
Vam Giuseppe Montanari   1973  
Vam   Montanari   1994  
Vam Giuseppe Montani   1977 1978
Vam 191 9°/88 Umberto Montani   1988 1989
Vam 88° C.So Massimo Montani   1979 1980
Vam 180  9°/87 Alberto Montanini   1988  
Vam 117  2°/82 Fabrizio Montevecchi   1982  
Vam   Monti   1980  
Vam 137 11°/83 Luca Montin   1984  
Vam   Montinaro   1993  
Vam Gianni Montini   1969 1970
Vam   Montolli   1980  
Vam 187 5°/88 Paolo Montolli   1988 1989
Vam   Montone   1970  
Vam 88° C.So Claudio Monzio Compagnoni   1979  
Vam Angelo Mor   1970 1971
Vam Giuseppe Mor   1974  
Vam 136 10°/83 Graziano Mor   1984  
Vam 83° C/So Matteo Morana   1978  
Vam 117  2°/82 Vittorio Morandini   1982  
Vam   Morassutti   1973  
Vam   Morbioli   1992 1993
Vam 165 Riccardo Mordenti   1986 1987
Vam   Morellini   1969 1970
Vam Roberto Morellini   1977  
Vam   Morellini   1980  
Vam   Morellini   1993  
Vam   Morenghi   1984  
Vam Claudio Moreni   1984  
Vam 77 Claudio Moreschi   1977  
Vam 163 3°/86 Giorgio Moretta   1986 1987
Vam Antonio Moretti   1971  
Vam Antonio Moretti   1976 1977
Vam   Moretti   1992  
Vam 137 11°/83 Fabiano Moretti   1984  
Vam 87° C.So Davide Moretti   1979  
Vam 142 5°/84 Claudio Morlacchi   1984  
Vam Claudio Moro   1968  
Vam   Moroni   1968  
Vam   Morosato   1979  
Vam 190  8°/88 Stefano Morosato   1988 1989
Vam   Morozzi   1969  
Vam   Morrone   1993  
Vam 6°/85 Bis Biagio Morrone   1986  
Vam 90 Bruno Morselli   1979 1980
Vam Giovanni Moschetti   1980  
Vam Marco Moschin   1984  
Vam   Motta   1993 1994
Vam 109 5°/81 Luca Motta   1981 1982
Vam Maurizio Motton   1972  
Vam 136 10°/83 G.Pietro Mozzo   1984  
Vam 137 11°/83 Luciano Mozzo   1984  
Vam 72° C/So Alberto Mugnaioni   1976  
Vam   Munaretto   1994  
Vam   Munari   1990  
Vam Walter Murador   1984  
Vam Massimiliano Murari   1998  
Vam 191 9°/88 G.Luigi Murari   1989 1990
Vam 4°/89 Denis Murari   1988 1989
Vam   Muraro   1992 1993
Vam Graziano Muratori   1974 1975
VAM 155   Muratti   1984  
Vam Carmine Murtinu   1998  
Vam 79 Roberto Musante   1977 1978
Vam 80° C/So Roberto Muscatello   1977 1978
Vam 72° C/O Antonio Muscato   1976  
Vam   Musi   1984  
Vam 96  3°/80 Giorgio Mussatti   1980  
Vam 115 11°/81 Angelo Mussetola